Geštalto konsultanto ir Geštalto psichoterapeuto diplominių darbų nuostatai

Įsigalioja nuo 2020 09 01

Geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programos pabaigoje vyksta mokymo programos dalyvio galutinis įvertinimas: baigiamojo diplominio darbo pristatymas (žodžiu ir raštu), supervizija ir gynimas. 

 1. Diplominio darbo supervizija ir gynimas gali vykti individualiai arba grupėje.
 2. Ruošiant geštalto konsultanto diplominį darbą privalomos mažiausiai keturios supervizijų valandos su diplominio darbo vadovu.
 3. Ruošiant geštalto psichoterapeuto diplominį darbą privalomos mažiausiai penkios supervizijų valandos su diplominio darbo vadovu.
 4. Geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizijos turi būti praeitos pas diplominio darbo vadovą dr. Rytį Stelingį.
 5. Diplominį darbą taip pat turi įvertinti dar vienas diplominio darbo vertintojas, kuris pateikia raštu diplominio darbo vadovui diplominio darbo įvertinimą bei dalyvauja diplominio darbo gynime ir patvirtina diplominio darbo gynimo proceso skaidrumą.
 6. Geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualios supervizijos kaina (60 min.) 2021 – 2022 mokslo metais yra 75 eur.
 7. Geštalto konsultanto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2021 – 2022 mokslo metais yra 80 eur. 
 8. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2021 – 2022 mokslo metais yra 90 eur. 
 9. Geštalto konsultanto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2021 – 2022 mokslo metais yra 90 eur. 
 10. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2020 – 2021 mokslo metais yra 100 eur. 

Pastaba:

 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.