Geštalto konsultanto ir Geštalto psichoterapeuto diplominių darbų nuostatai

Įsigalioja nuo 2023 01 01

 

Geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programos pabaigoje vyksta mokymo programos dalyvio galutinis įvertinimas: baigiamojo diplominio darbo pristatymas (žodžiu ir raštu), supervizija ir gynimas. 

 

 • Geštalto konsultanto diplominio darbo instrukcijos: gestalto_konsultanto_diplominio_darbo_instrukcijos.pdf
 • Diplominis darbas atsiunčiamas mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui el. paštu (rytis@gestalt.lt) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki diplominio darbo gynimo bei vienas spausdintas ir įrištas diplominio darbo egzempliorius atvežamas į diplominio darbo gynimą ir paliekamas Kauno geštalto studijų centre.
 • Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo instrukcijos: gestalto_psichoterapeuto_diplominio_darbo_instrukcijos.pdf
 • Diplominis darbas atsiunčiamas mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui el. paštu (rytis@gestalt.lt) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki diplominio darbo gynimo bei vienas spausdintas ir įrištas diplominio darbo egzempliorius atvežamas į diplominio darbo gynimą ir paliekamas Kauno geštalto studijų centre.

   

 • Geštalto psichoterapijos mokymo programos dalyvio studijų sąvadas: gestalto_psichoterapijos_mokymo_programos_dalyvio_studiju_savadas.docx
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programos dalyvis yra atsakingas už sąvado užpildymą ir prašomų dokumentų pateikimą mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui.
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programos dalyvio studijų sąvadas ir dokumentų kopijos atsiunčiamos mokymo programos vadovui Ryčiui Stelingiui el. paštu (rytis@gestalt.lt) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki diplominio darbo gynimo.

 

 1. Diplominio darbo supervizija ir gynimas gali vykti individualiai arba grupėje.
 2. Ruošiant geštalto konsultanto diplominį darbą privalomos mažiausiai keturios supervizijų valandos su diplominio darbo vadovu.
 3. Ruošiant geštalto psichoterapeuto diplominį darbą privalomos mažiausiai penkios supervizijų valandos su diplominio darbo vadovu.
 4. Geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizijos turi būti praeitos pas diplominio darbo vadovą dr. Rytį Stelingį.
 5. Diplominį darbą taip pat turi įvertinti dar vienas diplominio darbo vertintojas, kuris pateikia raštu diplominio darbo vadovui diplominio darbo įvertinimą bei dalyvauja diplominio darbo gynime ir patvirtina diplominio darbo gynimo proceso skaidrumą.
 6. Geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualios supervizijos kaina (60 min.) 2023 - 2024 mokslo metais yra 100 eur.
 7. Geštalto konsultanto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2023 - 2024 mokslo metais yra 120 eur. 
 8. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo vertinimo/recenzavimo kaina, kurią diplominio darbo autorius sumoka recenzentui 2023 - 2024 mokslo metais yra 130 eur. 
 9. Geštalto konsultanto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2023 - 2024 mokslo metais yra 120 eur. 
 10. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualaus gynimo/egzamino kaina (vid. 60 min.) 2023 - 2024 mokslo metais yra 130 eur. 

Pastaba:

 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.