SEMINARAI

 

SEMINARAS

su dr. Ryčiu Stelingiu 

2023 m. birželio mėn. 17 - 18 d.

 

Geštalto terapija asmenybės adaptacijų atvejais

 

Seminaro dalyviai susipažins su šiuolaikiniu geštalto terapijos požiūriu į savastį (angl. Self) ir asmenybės adaptacijas/sutrikimus, remiantis medicininiu (psichiatriniu), socialiniu ir geštalto terapijos požiūriu į psichopatologiją, turės galimybę pažvelgti į savo asmenybės charakteringus aspektus per tarpasmeninio santykio ir psichoterapinio kontakto prizmę bei mokytis į santykį orientuotos geštalto terapijos taikymo įvairių asmenybės adaptacijų/sutrikimų atvejais.

 • Seminaras susidės iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, praktinių demonstracijų ir patyriminių užsiėmimų.
 • Seminare bus pristatyti esminiai teoriniai ir psichoterapinio darbo orientyrai kaip taikyti geštalto terapiją įvairių asmenybės adaptacijų/sutrikimų (narcisistinio, ribinio, histrioninio, šizoidinio ir kt.) atvejais, žvelgiant į adaptaciją/sutrikimą ir psichoterapinį procesą santykio požiūriu.
 • Seminaro dalyviai stebės realaus psichoterapinio darbo sesijas bei praktiškai mokysis konkrečių terapinių įgūdžių ir intervencijų, reikalingų dirbant su įvairiomis asmenybės adaptacijomis/sutrikimais bei jų metu išgyvenamais patyrimais.
 • Seminaro teorija ir praktika bus grindžiama dr. Ryčio Stelingio klinikine patirtimi bei žinomų geštalto terapeutų (Elinor Greenberg, Michela Gecele, Gianni Francesetti, Margherita Spagnuolo Lobb, Jan Roubal ir kt.) šiuolaikiniais darbais.

Seminaro vadovas: Rytis Stelingis, MD, DPsych. yra psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius bei geštalto terapijos praktikos ir mokymo pradininkas Lietuvoje.

Dr. Rytis Stelingis yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

Seminaro kalba: lietuvių kalba.

Akademinės pažymos:

 • Seminaro dalyviui bus išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą seminare bei valandų skaičių surinktą seminaro metu.
 • Seminaro valandų skaičius - 19 val.

Seminaro vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.  

Seminaro data: 2023 m. birželio mėn. 17 – 18 d. 

Seminaro tvarkaraštis:

 • Birželio mėn. 17 d. (šeštadienis): 10 – 19:30 val.
 • Birželio mėn. 18 d. (sekmadienis): 10 – 19:30 val.

Seminaro kaina: 275 Eur.

Registracija: el.p.: rytis@gestalt.lt arba tel. 8-699-54647 (Pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro programose, prašome el. paštu atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą: http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija).

 

Pastabos:

1. Siekiantiems Geštalto konsultanto ir Geštalto psichoterapeuto diplomo šio seminaro valandos (18 val.) yra įskaitomos kaip privalomos 18 val. teorijos ir metodologijos, skirtos geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje.

2. Žiūrėti: Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai (http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai):

Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"4. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 50 val. (teorija ir metodologija). 

 • 4.1. ne mažiau kaip 25 val. iš šių 50 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 4.2. ne daugiau kaip 25 val. iš šių 50 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"6. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos, supervizijos, asmeninė terapija geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 100 val. 

 • 6.1. ne mažiau kaip 50 val. iš šių 100 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 6.2. ne daugiau kaip 50 val. iš šių 100 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Pastabos:

 • Seminarų valandos praeitos iki 2020 09 01 užskaitomos pagal iki 2020 09 01 galiojusius KGSC mokymo standartus.
 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.