SEMINARAI

SEMINARAS

su dr. Margherita Spagnuolo Lobb  

2024 m. vasario mėn. 13 - 14 d.

Situacijos psichopatologija: estetinis santykio žinojimas ir tarpusavio sąveikos šokis

 • Naujoji „situacijos psichopatologijos“ samprata bus pristatyta geštalto terapijos požiūriu, grindžiamu fenomenologine, estetine ir lauko koncepcijomis. Tai leis seminaro dalyviams sutelkti dėmesį į aktualų pacientų (ir terapeutų) poreikį pasikliauti saugia žeme, mums vis labiau pasineriant į traumuojančias aplinkas.
 • Seminare bus pristatyti instrumentai, palaikantys gyvybingumą gydančiuose santykiuose: estetinis santykio žinojimas / the Aesthetic Relational Knowledge (siekiant apibūdinti terapeuto intuiciją) ir tarpusavio santykio šokis/ the Dance of Reciprocity (siekiant dirbti terapiniame aljanse).
 • Seminaras vyks eksperimentiniu būdu bei susidės iš teorinio pristatymo, klausimų ir atsakymų, eksperimentų mažose grupėse, asmeninio terapinio darbo ar supervizijos. Seminaro metu dalyviai susipažins su savo terapinių jausmų ir diagnostinių įgūdžių panaudojimu bendrai reguliuojamame santykio „šokyje“, padedančiam traumuotiems pacientams pakeisti praeities pėdsakus ir susigrąžinti savęs pilnatvę.

Seminaro vadovė: Margherita Spagnuolo Lobb, PsyD yra geštalto psichoterapeutė, psichoterapijos mokytoja ir supervizorė, Istituto di Gestalt HCC Italy įkūrėja ir direktorė.

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) buvusi prezidentė ir garbės narė, Italijos geštalto psichoterapijos asociacijos (SIPG) buvusi prezidentė ir garbės narė, Italijos visų psichoterapijos metodų federacijos (FIAP) buvusi prezidentė. Ji taip pat yra Psichoterapijos tyrimų draugijos (SPR), Geštalto teorijos ir jos taikymo draugijos (GTA), Tarptautinės geštalto terapijos pažangos asociacijos (IAAGT) narė, gavusi apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus (Torontas, Kanada, 2018). 

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb yra daugelio knygų ir straipsnių autorė ir redaktorė (tarp jų ir Geštalto terapijos knygų serijos (Routledge) redaktorė), sukūrusi santykio geštalto terapijos metodą, taikomą psichopatologijoje, įvairiose klinikinėse situacijose ir organizacijų vystyme. Jos knyga The Now-for-Next in Psychotherapy: Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society (2014 m.) yra išversta į 11 kalbų. Margherita Spagnuolo Lobb yra bendraautorė ir ko-redaktorė 2023 metais išleistos knygos Psychopathology of the Situation in Gestalt Therapy: A Field-oriented Approach, kurioje ji nagrinėja esmines šio seminaro koncepcijas.

Seminaro kalba: anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Akademinės pažymos:

 • Seminaro dalyviui bus išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą seminare bei valandų skaičių surinktą seminaro metu.
 • Seminaro valandų skaičius - 5 val.

Seminaro vieta: Seminaras vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Seminaro data: 2024 m. vasario mėn. 13 – 14 d. 

Seminaro tvarkaraštis:

 • Vasario mėn. 13 d. (antradienis): 18 – 20:30 val.
 • Vasario mėn. 14 d. (trečiadienis): 18 – 20:30 val.

Seminaro kaina: 125 eurai.

Registracija: el.p.: rytis@gestalt.lt arba tel. 8-699-54647 (Pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro programose, prašome el. paštu atsiųsti dalyvio registracijos formą: http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija).

SEMINARAS

su dr. Jan Roubal  

2024 m. balandžio mėn. 11 - 12 d. 

Durys pokyčiui terapijoje gali būti atvertos mumyse, terapeutuose

 • Seminaras bus orientuotas į lauko teoriją klinikinėje praktikoje ir psichopatologiją (ypač dirbant su depresiniais išgyvenimais ir depresiniu lauku).
 • Žvelgiant iš lauko teorijos perspektyvos, pokyčio procesas psichoterapijoje nėra padaromas psichoterapeuto, bei pokytis nėra sukuriamas kartu terapeuto ir kliento. Pokytis psichoterapijoje atsiranda tada, kai atsiranda erdvė jam įvykti, kai tikrasis lauko organizacijos trūkumas tampa esamu.
 • Seminaras pasiūlys konkretų būdą, kaip mes, psichoterapeutai, galime per save atverti duris tokiam pokyčiui. Kaip mes galime pakeisti savo buvimo būdą taip, kad jis paskatintų pokytį psichoterapijoje.
 • Seminaras susidės iš teorinių paskaitų, patyriminių užsiėmimų ir praktinių įgūdžių lavinimo bei psichoterapinio darbo demonstracijų.

Seminaro vadovas: Jan Roubal, MD, PhD yra gydytojas psichiatras, geštalto psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius bei Masaryko universiteto (Brno, Čekijos Respublika) profesorius. 

Dr. Jan Roubal yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) tikrasis narys, Psichoterapijos tyrimų ir Psichoterapijos integracijos tyrinėjimo draugijų narys. Dr. Jan Roubal vadovauja keliems psichoterapijos mokymo centrams (Gestalt Studia ir The Training in Psychotherapy Integration) bei dirba psichoterapijos tyrimų centre Masaryko (Čekija) universitete. 

Jan Roubal yra daugelio straipsnių, knygų autorius ir redaktorius, tarp jų: Current Psychotherapy (2010 m.), Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (2013 m.), Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (2016 m.), Don´t get in the Way of Hope. A Therapist's Guide through the Depressive Field (2022 m.).

Seminaro kalba: anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Akademinės pažymos:

 • Seminaro dalyviui bus išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą seminare bei valandų skaičių surinktą seminaro metu.
 • Seminaro valandų skaičius - 13 val.

Seminaro vieta: Seminaras vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Seminaro data: 2024 m. balandžio mėn. 11 - 12 d.  

Seminaro tvarkaraštis:

 • Balandžio mėn. 11 d. (ketvirtadienis) 16 – 20 val.
 • Balandžio mėn. 12 d. (penktadienis) 10 – 19 val.

Seminaro kaina: 250 eurų.

Registracija: el. p: rytis@gestalt.lt. arba tel. 8-699-54647. Pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro programose, prašome el. paštu atsiųsti dalyvio registracijos formą: http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija.

 

Pastabos:

1. Siekiantiems Geštalto konsultanto ir Geštalto psichoterapeuto diplomo šio seminaro valandos (18 val.) yra įskaitomos kaip privalomos 18 val. teorijos ir metodologijos, skirtos geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje.

2. Žiūrėti: Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai (http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai):

Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"4. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 50 val. (teorija ir metodologija). 

 • 4.1. ne mažiau kaip 25 val. iš šių 50 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 4.2. ne daugiau kaip 25 val. iš šių 50 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programa:

"6. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos, supervizijos, asmeninė terapija geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 100 val. 

 • 6.1. ne mažiau kaip 50 val. iš šių 100 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.

 • 6.2. ne daugiau kaip 50 val. iš šių 100 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose."

Pastabos:

 • Seminarų valandos praeitos iki 2020 09 01 užskaitomos pagal iki 2020 09 01 galiojusius KGSC mokymo standartus.
 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.