Mokymo programos personalas

 

Mokymo programoje dalyvauja aukštos kvalifikacijos dėstytojai, psichoterapeutai, supervizoriai, diplominių darbų vertintojai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Mokymo programos personalo sąrašas:

Mokymo programos vadovas: Dr. Rytis Artūras Stelingis 

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytojas (Kauno medicinos akademija, Lietuva).
 • Psichoterapijos daktaras (Middlesex universitetas ir Metanoia institutas, Londonas, UK).
 • Bazinė individualios geštalto terapijos mokymo programa (Klivlendo geštalto institutas, Klivlendas, JAV).
 • Trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programa su vienerių metų specializacija: darbas su grupėmis (Klivlendo geštalto institutas, Klivlendas, JAV).
 • Organizacijų ir sistemų vystymo geštalto metodais tarptautinė programa (Klivlendo geštalto institutas (JAV) ir Frankfurto geštalto institutas (Vokietija).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Akredituoto geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos psichoterapeuto sertifikatas (Europos psichoterapijos asociacija).
 • Pasaulinis psichoterapeuto sertifikatas (Pasaulinė psichoterapijos taryba).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikrasis narys.
 • Lietuvos geštalto asociacijos steigėjas ir prezidentas.
 • Lietuvos psichoterapijos asociacijos steigėjas ir buvęs pirmininkas.
 • Lietuvos psichoterapijos draugijos narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos bendrosios valdybos narys.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija.
 • Individualios, poros, šeimos ir grupinės psichoterapijos supervizija.
 • Organizacijų ir kitų socialinių sistemų vystymas ir konsultavimas.
 • Geštalto terapijos mokymas psichologinio konsultavimo, psichoterapijos ir organizacijų vystymo srityse. 

 

Dr. Laima Sapežinskienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Socialinės rūpybos magistrė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Magistrantūros metu baigtos psichologo gretutinės specialybės studijos (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Baigta organizacijų sociologijos krypties doktorantūra (Kauno technologijos universitetas, Lietuva).
 • Socialinių mokslų daktaro laipsnis (Kauno technologijos universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos psichosocialinės reabilitacijos asociacijos ir valdybos narė.
 • Lietuvos sociologų asociacijos narė.
 • Lietuvos reabilitologų Klaipėdos krašto draugijos narė.
 • Lietuvos ir pasaulinės biologinės psichiatrijos asociacijos narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Streso, psichosomatinėmis ligomis sergančiųjų individualios ir grupinės konsultacijos.
 • Sergančiųjų ir neįgaliųjų (vaikų ir suaugusių) individuali, poros, šeimos ir grupinė terapija.
 • Vaikų/šeimų konsultavimas, taikant geštalto meno terapiją (dailę, šokį, dramą, poeziją).
 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.

 

Dr. Aidana Lygnugarytė - Grikšienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytoja - psichiatrė (Kauno medicinos universitetas, Lietuva).
 • Baigta medicinos mokslų krypties doktorantūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva).
 • Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija). 
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Krizių įveikimo specialistė (Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas).
 • Karo medicinos gydytojo – medicinos būrio vado kvalifikacija (Krašto apsaugos ministerija Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos psichiatrų asociacijos tikroji narė.
 • Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos (International Association for Suicide Prevention - IASP) narė.
 • Asociacijos „Artimiems“ narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali psichoterapija.
 • Nusižudžiusių artimųjų  grupė.
 • Krizės. Netektys. Savižudybės. 

 

Aidas Gytenis Giedraitis

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytojas (Kauno medicinos akademija, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikrasis narys.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis narys.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija.
 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.
 • Geštalto terapijos ir kitų psichoterapijos metodų taikymas ir mokymas asmeninio augimo ir psichoterapijos srityse.   

 

Gražina Sapiegienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Sveikatos psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos  ir vaikų psichoterapija.

 

Daiva Tumasonytė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos, vaikų ir grupinė psichoterapija.

 

Lina Jurkštaitė – Pačėsienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva).
 • Verslo psichologijos magistro laipsnis (Mykolo Riomerio Universitetas, Lietuva).
 • Klinikinės psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas, Lietuva). 
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Supervizijos mokymo programa (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).
 • Europos geštalto psichoterapijos supervizoriaus sertifikatas (Europos geštalto terapijos asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos psichologų sąjungos tikroji narė.
 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.
 • Lietuvos geštalto asociacijos valdybos narė.
 • Europos geštalto terapijos asociacijos tikroji narė. 
 • Europos geštalto terapijos asociacijos profesinių kompetencijų ir kokybės standartų komiteto narė. 
 • Europos psichoterapijos asociacijos narė.
 • Psichoterapijos tyrimų bendruomenė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos ir grupinė psichoterapija. 
 • Individualios, poros, šeimos ir grupinės psichoterapijos supervizija. 
 • Organizacijų ir kitų socialinių sistemų vystymas ir konsultavimas. 

 

Raimonda Bliūdžiuvienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Bendrosios psichologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Sveikatos psichologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto psichoterapeuto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Individuali, poros, šeimos  ir vaikų psichoterapija.

 

Dovilė Černiauskienė

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

 • Medicinos gydytoja (Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, Lietuva).
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa - Geštalto konsultanto kvalifikacija (Kauno geštalto studijų centras, Lietuva).
 • Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas (Lietuvos geštalto asociacija).
 • Supervizorė. Supervizijos ir koučingo studijos (Miunsterio akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto bendra programa, Vokietija-Lietuva).
 • Koučerė. Koučingo praktinės studijos, „Coaching Institut“ (Sankt Peterburgas, Rusija);
 • Koučerė supervizorė. Pagilinta koučingo mokymų programa: koučingo supervizija (ICF (International Coaching Federation) mokymų programa), Jungtinė Karalystė).

Profesinė narystė:

 • Lietuvos geštalto asociacijos narė.
 • Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos narė.

Prioritetinės veiklos sritys:

 • Organizacijų (grupių, komandų) konsultavimas ir vystymas.
 • Geštalto terapijos ir kitų psichoterapijos metodų taikymas konsultuojant individus, grupes, komandas.
 • Individuali, grupės, komandos bei organizacijos supervizija (profesinių santykių konsultavimas).

 

Vizituojantys dėstytojai:

Dr. Jan Roubal

Education and profesional qualification:

 • Medical doctor  (Charles University, Prague), 1997.
 • Psychiatrist (Postgraduate Education in Health Services, Prague), 2001, 2005.
 • ​Ph.D. in medical psychology and psychopathology (​Charles University, Prague), 2014.
 • Training in gestalt therapy (Norsk Gestalt Institute,  Multi-Di-Mens, Institute for Gestalt and Psychosynthesis), 1998.
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy (European Association for Gestalt Therapy), 2001.
 • European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy), 2005.
 • Training in Pesso Boyden System Psychomotor, (A.Pesso et al.), 2003.
 • Training in Integrative Supervision (Czech Institute for Supervision), 2005.
 • Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances (Instituto di Gestalt HCC Italy), 2014.

Professional membership:

 • Department of Psychology, Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno.
 • Center for Psychotherapy Research, Masaryk University in Brno.
 • European Association for Psychotherapy.
 • European Association for Gestalt Therapy.
 • Former Research Committee Chair of European Association for Gestalt Therapy.
 • Society for Exploration of Psychotherapy Integration.
 • Society for Psychotherapy Research.

Professional work preference:

 • Associate Professor of Psychotherapy at Masaryk University in Brno, Czech Republic. 
 • Psychotherapist, psychiatrist, supervisor, psychotherapy trainer and researcher.
 • Founder and leader of the Training in Gestalt Therapy and the Training in Psychotherapy Integration. 
 • Books co-edited: a Czech publication „Current Psychotherapy“ (Portal, 2010), an international publications „Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact“ (FrancoAngeli, 2013) and „Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy“ (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing,2016). Texts published mostly on psychotherapy in clinical practice.

 

Dr. Christine Stevens

Education and profesional qualification:

 • PhD (London School of Economics), 1983.
 • MA Applied Social Studies (Oxford) Certificate for Qualification in Social Work, 1985.
 • ​​​MSc Gestalt Psychotherapy (Distinction), 1999.
 • Diploma in Clinical Supervision, 2000.
 • ​​​​BA Fine Art (1st class), 2014
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy (European Association for Gestalt Therapy), 2015.

​​Professional membership:

 • UKCP Accreditation (United Kingdom Council for Psychotherapy).
 • GPTI (Gestalt Psychotherapy Training Institute).
 • UKAGP (United Kingdom Association of Gestalt Practitioners).
 • EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 • Scientific board member of the EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Research committee.

Professional work preference:

 • Christine Stevens, PhD is Editor of The British Gestalt Journal.
 • She is a Gestalt therapist, supervisor, trainer, writer and former member of faculty for the Doctor in Psychotherapy Programmes at The Metanoia Institute, London.
 • She is a visiting trainer in Slovenia and the Czech Republic as well as in the UK.
 • Christine has recently completed a degree in Fine Art and is particularly interested in the integration of theory and practice with creative methods in psychotherapy. 
 • Books co-edited: "Making Research Matter: Researching for change in the theory and practice of psychotherapy" (Oxford, UK: Routledge, 2016). 
 
Pastaba: Mokymo programos personalo sąrašas nėra baigtinis ir bus papildomas.