KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS nuo 1994 metų teikia konsultacines ir mokymo paslaugas individualiems asmenims, poroms, šeimoms, grupėms bei organizacijoms asmeninio, profesinio ir organizacinio vystymosi klausimais.

Mūsų misija – Konsultacine, mokymo ir studijų veikla padėti individualiems asmenims, poroms ir šeimoms, grupėms ir organizacijoms spręsti iškilusias problemas bei vystytis ir augti, maksimaliai panaudojant savo asmenines, profesines ir organizacines galimybes.

 

MOKYMO VEIKLA

Kauno geštalto studijų centras nuo 1995 metų vykdo geštalto terapijos mokymo programas ir yra seniausias geštalto psichoterapijos mokymo centras Lietuvoje. 

Geštalto psichoterapijos mokymo programa

Geštalto psichoterapijos mokymo programa - tai kryptinga ir nuosekli, specifines asmenines ir profesines kompetencijas ugdanti psichoterapijos mokymo programa, kurios pagrindinę dalį sudaro keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos: 

Pastaba: Geštalto psichoterapijos mokymo programa pradedama nuo individualios geštalto terapijos mokymo programos.

Registracija į mokymo programas jau vyksta. Prašome registruotis tel. +370 699 54647 arba el.paštu rytis@gestalt.lt (prašome atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą: http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija).

Geštalto psichoterapijos mokymo programa yra aprobuota Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) kaip suteikianti specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje bei tuo pačiu atitinkanti Europos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus, kuris suteikia galimybę gauti Europos psichoterapeuto sertifikatą.

Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai atitinka Lietuvos geštalto asociacijos, kurią Europos geštalto terapijos asociacija pripažino nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje, mokymo standartus bei tuo pačiu atitinka Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato ir Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus.

Kauno geštalto studijų centro mokymo programa yra įtraukta į Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) mokymo programų sąvadą kaip atitinkanti specifinį psichoterapinį mokymą pagal LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus. 

Mokymo programoje dalyvauja aukštos kvalifikacijos dėstytojai, psichoterapeutai ir supervizoriai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Mokymo programos vadovas -  psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis. 

Dr. Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas bei Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

 

Seminarai:

- Geštalto psichoterapijos maratonas.  Data: 2024 m. gegužės mėn. 24 - 25 - 26 d.  

- Seminaras su dr. Margherita Spagnuolo Lobb: Situacijos psichopotologija: estetinis santykio žinojimas ir tarpusavio sąveikos šokis Data: 2024 m. vasario mėn. 13 - 14 d.

Seminaras su dr. Jan Roubal: Durys pokyčiui terapijoje gali būti atvertos mumyse, terapeutuose. Data: 2024 m. balandžio mėn. 11 - 12 d.

 ​

KONSULTACINĖ VEIKLA

PSICHOTERAPIJA

Kauno geštalto studijų centre teikiamos individualios, poros, šeimos ir grupinės geštalto psichoterapijos paslaugos individualiems asmenims, poroms, šeimoms ir grupėms.

VADOVŲ KONSULTAVIMAS

Kauno geštalto studijų centre teikiamos vadovų konsultavimo ir mokymo paslaugos.

ORGANIZACIJŲ KONSULTAVIMAS

Organizacijų konsultavimas apima įvairias organizacinio vystymosi sferas, padedant organizacijoms nuosekliai įgyvendinti reikiamus organizacinius pokyčius.

 

Kauno geštalto studijų centro įkūrėjas ir vadovas

Kauno geštalto studijų centro vadovas, psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas.

Jis yra baigęs Kauno medicinos akademijos gydomąjį fakultetą bei Klivlendo geštalto instituto trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų (geštalto terapijos) mokymo programą bei jungtinę Klivlendo geštalto instituto (JAV) ir Geštalt orientuoto organizacijų konsultavimo instituto (Vokietija) organizacijų ir sistemų vystymo tarptautinę programą. 

Metanoia instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, JK) profesinės doktorantūros programoje Rytis A. Stelingis apsigynė psichoterapijos daktaro disertaciją "Įnašas į geštalto psichoterapijos atsiradimą ir vystymąsi Lietuvoje nuo 1993 iki 2013 metų" ir jam yra suteiktas psichoterapijos daktaro laipsnis

Dr. Rytis A. Stelingis yra Europos geštalto asociacijos tikrasis narys bei sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas pagal Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) taip pat yra suteikusi Ryčiui A. Stelingiui EAGT akredituoto supervizoriaus sertifikatą.

Pasaulinė psichoterapijos taryba yra suteikusi Ryčiui A. Stelingiui Pasaulinį psichoterapeuto sertifikatą.

Rytis A. Stelingis yra Lietuvos geštalto asociacijos steigėjas ir prezidentas bei geštalto psichoterapijos praktikos ir mokymo pradininkas Lietuvoje.

Dr. Rytis A. Stelingis taip pat yra vienas iš Lietuvos psichoterapijos asociacijos steigėjų bei buvęs jos pirmininkas.