KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

GRUPINĖS GEŠTALTO TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMA

 

Ši programa skirta:

 • Įvairių specialybių atstovams, praktikuojantiems bei besidomintiems grupiniu psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Fundamentalių grupinės geštalto terapijos pagrindų sukūrimą;
 • Praktinį geštalto terapijos taikymą dirbant su grupėmis;
 • Dalyvių asmeninį ir profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:
Praktinių (teorinių-metodologinių) užsiėmimų metu:

 • Esminių grupės kūrimo orientyrų;
 • Pagrindinių geštalto grupės šaltinių, tikslų ir principų;
 • Patyrimo sąveikos rato modelio dirbant su grupėmis;
 • Kryptingo grupės vystymo ir grupės vystymosi stadijų;
 • Grupės kaip socialinės sistemos ir jos lygių supratimo;
 • Strategijų ir intervencijų, adekvačių grupės vystymosi stadijoms bei nukreiptų į įvairius grupės lygius: intraasmeninį, individualų, tarpasmeninį, pogrupinį ir grupinį;
 • Esminių grupės vadovo funkcijų bei ko-vadovavimo/ko-terapijos;
 • Darbo su pasipriešinimais įvairiuose grupės lygiuose;
 • Darbo vieneto kaip kryptingo pasikeitimo proceso valdymo įvairiuose grupės lygiuose;
 • Suvokimo ir tematinių eksperimentų nukreiptų į įvairius grupės lygius.
 • Grupinės geštalto terapijos terapinių faktorių;

Grupinės terapijos metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti bei išbandyti naujas elgesio formas;
 • Atskleisti nepažintas asmenybės puses bei siekti asmenybės vientisumo;
 • Užbaigti neužbaigtus reikalus bei spręsti asmenines ir tarpasmenines problemas;
 • Siekti asmenybės fizinių, emocinių, intelektualinių ir dvasinių aspektų harmoningo vystymosi.

Konsultacinio darbo ir supervizijų metu:

 • Turės galimybę pritaikyti geštalto terapijos metodus dirbant su realiais klientais bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą konsultuojant ir nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus.

Mokymo programa (175 val.) susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio darbo atvejų nagrinėjimo, supervizijų, intervizijų bei savarankiško darbo.

Sėkmingai užbaigus programą, dalyviui įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų podiplominių studijų grupinės geštalto terapijos mokymo programos baigimą.

Programos dėstytojai: numatoma, jog mokymo programoje dalyvaus 3 - 5 dėstytojai: Lietuvoje ir Europoje sertifikuoti geštalto psichoterapeutai. (žr. Mokymo personalas)

Programos vadovas – psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis.

Dr. Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas, Europos geštalto terapijos asociacijos tikrasis (EAGT) narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

Mokymo programos tvarkaraštis: 

Programos data: 2017 m. rugsėjo mėn. 22 d. – 2018 m. balandžio mėn. 15 d.  Programa vyks 7 savaitgalius, vidutiniškai kartą per mėnesį.

Savaitgalių datos: 1-rugsėjo mėn. 22-23-24 d.; 2-spalio mėn. 20-21-22 d.; 3-lapkričio mėn. 24-25-26 d.; 4-sausio mėn. 5-6-7 d.; 5-vasario 2-3-4 d.; 6-kovo mėn. 9-10-11 d.; 7-balandžio mėn. 13-14-15 d.

Savaitgalių tvarkaraštis: Penktadienis 17 – 21:30 val., Šeštadienis 10 – 20 val., Sekmadienis 10 – 18:30 val.

Mokymo programos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.

Mokymo programos kaina: 1360 Eur (LGA nariams – 1340 Eur). Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis sumokant programos eigoje.

 

 

Visos teisės saugomos © Kauno geštalto studijų centras. | Svetainės sprendimai | Svetainė naudoja Drupal