KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

GEŠTALTO TERAPIJOS SUPERVIZIJOS MOKYMO PROGRAMA  

 

Ši programa skirta:

 • Baigusiems keturių metų podiplominių studijų geštalto metodų/geštalto psichoterapijos mokymo programą bei užsiimantiems psichoterapine praktika ir turintiems mažiausiai dviejų metų konsultavimo/psichoterapijos praktikos patirtį.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Fundamentalių supervizijos pagrindų sukūrimą.
 • Supervizijos taikymą konsultacinėje/psichoterapinėje praktikoje.
 • Dalyvių profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:

Praktinių (teorinių – metodologinių) užsiėmimų metu:

 • Supervizijos funkcijos ir paskirties.
 • Supervizijos modelių ir intervencinių stilių.
 • Kūrybiškų metodų, darbo su procesu ir kūrybiško eksperimentavimo supervizijoje.
 • Perkėlimo ir kontraperkėlimo fenomenų, paralelinių procesų ir projekcinės identifikacijos supervizijoje.
 • Darbo vieneto kaip nuoseklaus supervizinio proceso organizavimo ir valdymo.
 • Sudėtingų ir kompleksinių situacijų nagrinėjimo supervizijoje.
 • Supervizijos etikos ir praktikos esminių principų ir orientyrų.
 • Psichopatologinių tyrinėjimų supervizijoje.
 • Grupinės supervizijos modelių ir technikų.
 • Supervizoriaus vystymosi ir raidos aspektų.

Supervizijų ir hypervizijų metu:

 • Turės galimybę praktiškai pritaikyti supervizijos metodus bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą nagrinėjant realius supervizinio darbo atvejus.

Mokymo programa (245 val.) yra sukurta pagal Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) geštalto terapijos supervizorių mokymo standartus bei susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų individualių ir grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio/psichoterapinio darbo atvejų nagrinėjimo, supervizijų, hypervizijų, intervizijų bei kursinio darbo.

Mokymo programos baigimo pažymėjimas: Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą bei turinčiam psichoterapeuto kvalifikaciją (psichoterapeuto diplomą/sertifikatą) yra įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie geštalto terapijos supervizijos mokymo programos baigimą.

Pastaba: Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą, tačiau neturinčiam psichoterapeuto kvalifikacijos yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą supervizijos mokymo programoje.

Programos dėstytojai: dr. Christine Stevens, dr. Rytis Stelingis, dr. Laima Sapežinskienė.

Programos vadovas – Kauno geštalto studijų centro vadovas dr. Rytis Stelingis.

Christine Stevens, Ph.D yra geštalto psichoterapeutė, psichoterapijos mokytoja ir supervizorė,  Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikroji narė, EAGT tyrimų komisijos narė, sertifikuota Europos geštalto psichoterapeutė ir akredituota supervizorė pagal EAGT nuostatus. Christine daugelį metų dėstė Metanoia instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, JK) psichoterapijos daktaro studijų programose ir yra žinoma geštalto terapijos tyrėja Europoje bei “British Gestalt Journal” redaktorė.

Rytis A. Stelingis, MD, DPsych. yra psichoterapijos daktaras, geštalto psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius, Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, EAGT visuotinės tarybos narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus. Rytis yra geštalto terapijos praktikos ir mokymo pradininkas Lietuvoje bei Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) įkūrėjas ir prezidentas.

Laima Sapežinskienė, Ph.D yra geštalto psichoterapeutė, psichoterapijos mokytoja ir supervizorė, Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikroji narė, sertifikuota Europos geštalto psichoterapeutė ir akredituota supervizorė pagal EAGT nuostatus. Laima daug metų dirba mokslinį darbą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institute ir yra žinoma geštalto terapijos tyrėja Lietuvoje.

 

 

MOKYMO POGRAMOS DALYVIO REGISTRACIJOS FORMA

Geštalto terapijos supervizijos mokymo programos tvarkaraštis ir sąlygos

 

 1. Programos data: 2024 m. kovo mėn. 8 d. – 2025 m. rugsėjo mėn. 7 d. 
 1. Programa susideda iš 245 val.: 7 sesijų (150 val.), intervizijų (70 val.) ir realių supervizijų (25 val.).   
 1. Programos vieta: Laisvės al. 84-9, Kaunas, Lietuva.
 1. Programos kalba: lietuvių kalba ir anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
 1. Sesijų datos:
 • 1 - 2024 m. kovo mėn. 8-9-10 d.
 • 2 - 2024 m. birželio mėn. 7-8-9 d.  
 • 3 - 2024 m. rugsėjo mėn. 6-7-8 d.
 • 4 - 2024 m. gruodžio mėn. 6-7-8 d.
 • 5 - 2025 m. kovo mėn. 7-8-9 d.
 • 6 - 2025 m. birželio mėn. 6-7-8 d.
 • 7 - 2025 m. rugsėjo mėn. 5-6-7 d.
 1. Sesijų tvarkaraštis:
 • Penktadienis: 16 – 20 val., Šeštadienis: 10 - 19 val., Sekmadienis: 10 - 18 val.
 1. Intervizijos: Intervizijų grupės (sudarytos iš 3 - 4 programos dalyvių) susitiks viso 18 kartų po 4 val., vidutiniškai tris kartus tarp sesijų,  realiai ir/arba nuotoliniu būdu. Intervizijų dienos ir laikas bus derinami pagal grupės dalyvių galimybes ir poreikius.  
 1. Mokymo programą (245 val.) sudaro:
 • Geštalto terapijos supervizijos teorija ir praktika – 75 val.
 • Geštalto terapijos supervizijos praktika – 120 val.
 • Hypervizija (Geštalto terapijos supervizijos supervizija) – 50 val.
 1. Programos kaina: 2800 Eur. Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis, sumokant programos eigoje.
 • 1-a dalis – 1-2-3-4 mokymo sesijos – 1600 eurų.
 • 2-a dalis – 5-6-7 mokymo sesijos – 1200 eurų.
 1. Mokymo programos dalyvis įsipareigoja dalyvauti mažiausiai vienoje dalyje mokymo programos bei sumokėti visą nurodytą mokymo programos dalies mokestį: 1-os dalies - 1600 eur; 2-os dalies - 1200 eur.
 1. Dalyviui praleidus užsiėmimus mokestis už mokymo programą yra nemažinamas, o akademinėje pažymoje nurodomas faktiškas grupinės supervizijos dalyvio mokymosi valandų laikas, kuris apskaičiuojamas iš viso mokymo programos valandų skaičiaus atėmus dalyvio praleistas mokymosi valandas.
 1. Dalyviui praleidus daugiau kai 20% (49 val.) mokymo programos valandų, programos baigimo pažymėjimas neišduodamas, bet išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą mokymo programoje ir nurodanti valandų skaičių surinktą mokymo programoje.  
 1. Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą bei turinčiam geštalto psichoterapeuto/terapeuto diplomą/sertifikatą yra įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie geštalto terapijos supervizijos mokymo programos baigimą.
 1. Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą, tačiau neturinčiam geštalto psichoterapeuto/terapeuto diplomo/sertifikato yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą geštalto terapijos supervizijos mokymo programoje.
 1. Registracija: Norinčius dalyvauti mokymo programoje, prašome registruotis el. paštu: rytis@gestalt.lt arba tel. 8-699-54647 bei atsiųsti pasirašytą mokymo programos dalyvio registracijos formą: mokymo_programos_dalyvio_registracijos_forma_gestalto_terapijos_supervizijos_mokymo_programa._2024_03_08_-_2025_09_07.pdf.
 • Pastaba: pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro mokymo programose, taip pat prašome el. paštu atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą:  http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija.