KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

ORGANIZACIJŲ IR SISTEMŲ VYSTYMO MOKYMO PROGRAMA

Ši programa skirta:

 • Įvairių specialybių atstovams, praktikuojantiems bei besidomintiems individų, grupių ir organizacijų vystymu ir konsultavimu.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Praktinį geštalto metodų taikymą individų, grupių ir organizacijų ugdyme (coaching), vystyme ir konsultavime.
 • Organizacinį vystymą kaip sistemišką visos organizacijos vystymą, pagrindinį poveikį nukreipiant į organizacijos socialinę sistemą.
 • Mokymosi grupės kaip besimokančios organizacijos modelio kūrimą.
 • Dalyvių asmeninį ir profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:

 • Žiūrėti į organizaciją, kaip į dinamišką, integruotą visumą bei kreipti dėmesį į atskiras, tarpusavyje susijusias šios visumos dalis.
 • Suprasti organizaciją kaip atvirą sistemą ir jos pagrindines posistemes, ypatingą dėmesį kreipiant į organizacijos socialinę sistemą.
 • Suvokti organizacijos strateginių tikslų ir žmogiškų santykių svarbą bei mokėti juos subalansuotai ir kryptingai vystyti.  
 • Stebėti, suvokti ir valdyti procesus, vykstančius įvairiuose socialinės sistemos lygiuose: individualiame, tarpasmeniniame, grupiniame/komandiniame, tarpgrupiniame ir organizaciniame.
 • Atpažinti ir valdyti pasipriešinimus pokyčiams įvairiuose socialinės sistemos lygiuose.
 • Įvertinti organizacijas bei jų posistemes naudojant įvairius diagnostinius modelius.
 • Kurti organizacinius modelius, nuosekliai sujungiant ekspertines organizacijų ir sistemų vystymo žinias su organizacinio keitimosi proceso valdymu.
 • Praktiškai taikyti šiuos organizacijų ir sistemų vystymo metodus dirbant su realiomis organizacijomis.

Grupinio darbo metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti bei išbandyti naujas elgesio formas;
 • Atskleisti nepažintas asmenybės puses bei siekti asmenybės vientisumo;
 • Spręsti asmeninius, grupinius ir organizacinius klausimus bei užbaigti neužbaigtus reikalus.

Konsultacinio darbo ir supervizijų metu:

 • Turės galimybę pritaikyti geštalto metodus dirbant su realiomis klientų sistemomis (organizacijomis) bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus.

Mokymo programa (170 val.) susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų individualių ir grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio darbo atvejų nagrinėjimo, intervizijų, supervizijų bei savarankiško kursinio darbo.

Užbaigus programą dalyviui įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų podiplominių studijų organizacijų ir sistemų vystymo mokymo programos baigimą.

Programos dėstytojai: numatoma, jog mokymo programoje dalyvaus 4 - 5 dėstytojai iš Kauno geštalto studijų centro mokymo personalo (žr. Mokymo programos personalas).

Programos vadovasdr. Rytis A. Stelingis.

Dr. Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Metanoia instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) bei Klivlendo geštalto instituto (JAV) absolventas. Rytis A. Stelingis yra baigęs Klivlendo geštalto instituto trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programą bei jungtinę Klivlendo geštalto instituto (JAV) ir Geštalt orientuoto organizacinio konsultavimo instituto (Frankfurtas, Vokietija) organizacijų ir sistemų vystymo tarptautinę programą bei yra studijavęs ir konsultavęs organizacijas JAV, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Olandijoje.

Programos data: 2022 m. rugsėjo mėn. 23 d. – 2023 m. balandžio mėn. 23 d.  Mokymo programa vyks 6 savaitgalius bei tarp 4-o ir 6-o savaitgalių vyks konsultacinis darbas organizacijose.

Savaitgalių datos: 1 - rugsėjo mėn. 23-24-25 d.; 2 spalio mėn. 21-22-23 d.; 3 - lapkričio mėn. 25-26-27 d.; 4 - sausio mėn. 6-7-8 d.; 5 - vasario mėn. 17-18-19 d.; 6 - balandžio mėn. 21-22-23 d.

Savaitgalių tvarkaraštis: Penktadienis 16 – 20:45 val., Šeštadienis 10 – 20 val., Sekmadienis 10 – 18:30 val.

Programos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.

Programos kaina: 1960 Eur (LGA nariams – 1940 Eur). Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis sumokant programos eigoje.