Mokymo programos individualios supervizijos nuostatai

Įsigalioja nuo 2020 09 01

 

 1. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto psichoterapeuto diplomo turi praeiti ne mažiau kaip 20 val. individualios geštalto terapijos supervizijos (žr.: http://www.gestalt.lt/mokymo-standartai).
 2. Mokymo programos dalyvis prieš pradėdamas supervizuotis turi informuoti mokymo programos vadovą Rytį Stelingį bei geštalto supervizorių apie numatomą praeiti geštalto terapijos superviziją.  
 3. Mokymo programos dalyvis negali supervizuotis ir praeiti asmeninę terapiją pas tą patį geštalto psichoterapeutą - supervizorių, tuo pačiu laiku.
 4. Mokymo programos dalyvis pas tą patį geštalto supervizorių turi praeiti ne mažiau kaip 5 val. individualios supervizijos. 
 5. Ne daugiau kaip 50 % supervizijos valandų gali būti praeitos nuotoliniu būdu naudojant adekvačias vaizdo-garso perdavimo programas (pvz. Skype, Zoom, kt.). 
 6. Mokymo programos dalyvis, siekiantis geštalto konsultanto bei geštalto psichoterapeuto diplomo, 100% individualios supervizijos valandų turi praeiti pas Kauno geštalto studijų centro ir/arba Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) ir/arba Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) sertifikuotus geštalto supervizorius.
 7. Rekomenduojamų sertifikuotų geštalto supervizorių sąrašas: http://www.lga-gestalt.lt/lga-sertifikatas/lga-sertifikuoti-supervizoriai-28/lt/.
 8. Mokymo programos dalyvis praėjęs individualią superviziją turi pateikti mokymo programos vadovui dr. Ryčiui Stelingiui, geštalto supervizoriaus pasirašytą individualios supervizijos įskaitos formą (žr.:individualios_supervizijos_iskaitos_forma.pdf) ir geštalto supervizoriaus pasirašytą individualios supervizijos refleksijos formą (žr.:individualios_supervizijos_refleksijos_forma.pdf).
 9. Kursinio darbo, geštalto konsultanto ir geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizijos turi būti praeitos pas Kauno geštalto studijų centro mokymo programos vadovą dr. Rytį Stelingį.
 10. Individualios supervizijos valandos (60 min.) rekomenduojama kaina 2023 - 2024 mokslo metais yra nuo 60 iki 100 eur. Šią sumą mokymo programos dalyvis sumoka supervizoriui pas kurį praeina individualią superviziją.
 11. Kursinio darbo, geštalto konsultanto ar geštalto psichoterapeuto diplominio darbo individualios supervizijos kaina (60 min.) 2024 mokslo metais yra 100 eur.

 

Pastaba: Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.