KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

POROS IR ŠEIMOS GEŠTALTO TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMA

 

Ši programa skirta:

 • Įvairių specialybių atstovams, praktikuojantiems bei besidomintiems poros ar šeimos psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Fundamentalių poros ir šeimos geštalto terapijos pagrindų sukūrimą;
 • Praktinį geštalto terapijos taikymą dirbant su poromis ir šeimomis;
 • Dalyvių asmeninį ir profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:

Praktinių (teorinių - metodologinių) užsiėmimų metu:

 • Esminių geštalto terapijos principų dirbant su poromis ir šeimomis.
 • Poros ir šeimos kaip intymios socialinės sistemos ir jos lygių supratimo.
 • Intymių socialinių sistemų (porų ir šeimų) tarpusavio santykio ir sąveikos charakteristikų.
 • Patyrimo sąveikos rato modelio dirbant su poromis ir šeimomis.
 • Porų ir mažų grupių konsultacinio proceso valdymo.
 • Esminių terapinio proceso orientyrų dirbant su poromis ir šeimomis.
 • Strategijų ir intervencijų nukreiptų į įvairius poros ir mažos grupės lygius: individualų, tarpasmeninį, diadinį, grupinį.
 • Darbo su pasipriešinimais įvairiuose poros ir mažos grupės sistemos lygiuose.
 • Darbo vieneto kaip kryptingo poros ar šeimos pasikeitimo proceso valdymo.
 • Suvokimo ir tematinių eksperimentų (instruktuojamo elgesio, dramatizacijos, fantazijos, darbo su sapnais, namų darbo eksperimentų) nukreiptų į įvairius poros bei mažos grupės sistemos lygius.
 • Geštalto terapijos taikymo dirbant su vaikais ir paaugliais.
 • Kūrybiškų metodų (terapinio darbo su šokiu ir judesiu, projekciniais piešiniais, smėliu, moliu ir kt.) poros ir šeimos geštalto terapijoje.

Grupinės terapijos metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti bei išbandyti naujas elgesio formas;
 • Atskleisti nepažintas asmenybės puses bei siekti asmenybės vientisumo;
 • Užbaigti neužbaigtus reikalus bei spręsti asmenines ir tarpasmenines problemas;
 • Siekti asmenybės fizinių, emocinių, intelektualinių ir dvasinių aspektų harmoningo vystymosi.

Konsultacinio darbo ir supervizijų metu:

 • Turės galimybę pritaikyti geštalto terapijos metodus dirbant su realiais klientais bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą konsultuojant ir nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus.

Mokymo programa (175 val.) susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų individualių ir grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio darbo atvejų nagrinėjimo, intervizijų, supervizijų bei savarankiško kursinio darbo.

Sėkmingai užbaigus programą, dalyviui įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų podiplominių studijų poros ir šeimos geštalto terapijos mokymo programos baigimą.

Programos dėstytojai: numatoma, jog mokymo programoje dalyvaus 4 - 5 dėstytojai: Lietuvoje ir Europoje sertifikuoti geštalto psichoterapeutai. (žr. Mokymo programos personalas)

Programos vadovas – psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis.

Dr. Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas, Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus, psichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis.

Mokymo programos tvarkaraštis: 

Programos data: 2024 m. rugsėjo mėn. 20 d. – 2025 m. balandžio mėn. 13 d.  Programa vyks 7 savaitgalius, vidutiniškai kartą per mėnesį.

Savaitgalių datos:  1-rugsėjo mėn. 20-21-22 d.; 2-spalio mėn. 18-19-20 d.; 3-lapkričio mėn. 22-23-24 d.; 4-sausio mėn. 3-4-5 d.; 5-vasario 7-8-9 d.; 6-kovo mėn. 14-15-16 d.; 7-balandžio mėn. 11-12-13 d.

Savaitgalių tvarkaraštis: Penktadienis 16 – 20:30 val., Šeštadienis 10 – 20 val., Sekmadienis 10 – 18:30 val.

Programos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.

Programos kaina: 2280 eur. (LGA nariams – 2260 eur). Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis sumokant programos eigoje.