KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

INDIVIDUALIOS GEŠTALTO TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMA

 

Ši programa skirta:

 • Įvairių specialybių atstovams, praktikuojantiems bei besidomintiems individualiu psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Fundamentalių individualios geštalto terapijos pagrindų sukūrimą;
 • Praktinį geštalto terapijos taikymą dirbant su individualiais asmenimis;
 • Dalyvių asmeninį ir profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:
Praktinių (teorinių - metodologinių) užsiėmimų metu:

 • Geštalto terapijos pagrindų ir šaltinių bei esminių konsultacinio/terapinio santykio aspektų;
 • Geštalto terapijos požiūrio į asmenybės vystymąsi ir keitimąsi bei paradoksalios pasikeitimo teorijos;
 • Geštalto terapijos kaip integruotos, holistinės terapijos supratimo bei psichofizinių procesų suvokimo ir valdymo;
 • Lauko teorijos, figūros ir fono koncepcijos, fenomenologinio stebėjimo ir sąmoningo buvimo "čia ir dabar";
 • Geštalto asmenybės teorijos ir patyrimo rato/ciklo modelio, kontakto kūrimo ir konsultacinių intervencijų;
 • Darbo vieneto kaip kryptingo ir nuoseklaus konsultacinio proceso organizavimo ir valdymo;
 • Pasipriešinimo ir kontakto stiliaus kaip kūrybiško prisitaikymo suvokimo bei konsultacinio/terapinio darbo su įvairiomis pasipriešinimo formomis;
 • Eksperimento ir jo formų taikymo konsultacinėje praktikoje (suvokimo/įsisąmoninimo, instruktuojamo elgesio, dramatizacijos, fantazijos, sapnų, namų darbo eksperimentų);
 • Trumpalaikės ir ilgalaikės geštalto terapijos principų bei ilgalaikės geštalto terapijos modelio;
 • Geštalto terapijos etikos bei konsultacinės/terapinės praktikos esminių principų ir orientyrų;
 • Tyrimo metodų geštalto psichoterapijoje bei psichoterapijos veiksmingumo įvertinimo;
 • Geštalto terapinio darbo su gėdos, kaltės ir nerimo fenomenais;
 • Geštalto terapijos požiūrio į diagnostiką ir psichopatologiją;
 • Geštalto terapijos taikymo klinikinėje praktikoje esminių orientyrų (neurozinių, asmenybės, psichozinių sutrikimų, priklausomybių, traumų, savižudybių ir kitais atvejais).

Grupinės terapijos metu dalyviai galės:

 • Aiškiau suvokti save ir savo santykį su kitais;
 • Eksperimentuoti bei išbandyti naujas elgesio formas;
 • Atskleisti nepažintas asmenybės puses bei siekti asmenybės vientisumo;
 • Užbaigti neužbaigtus reikalus bei spręsti asmenines ir tarpasmenines problemas;
 • Siekti asmenybės fizinių, emocinių, intelektualinių ir dvasinių aspektų harmoningo vystymosi.

Konsultacinio darbo ir supervizijų metu:

 • Turės galimybę pritaikyti geštalto terapijos metodus dirbant su realiais klientais bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą konsultuojant ir nagrinėjant realius konsultacinio darbo atvejus.

Mokymo programa (180 val.) susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų individualių ir grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio darbo atvejų nagrinėjimo, supervizijų, intervizijų bei savarankiško kursinio darbo.

Sėkmingai užbaigus programą, dalyviui įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų podiplominių studijų individualios geštalto terapijos mokymo programos baigimą.

Programos dėstytojai: numatoma, jog mokymo programoje dalyvaus 4 - 5 dėstytojai: Lietuvoje ir Europoje sertifikuoti geštalto psichoterapeutai. (žr. Mokymo programos personalas)

Programos vadovaspsichoterapijos daktaras Rytis A. Stelingis.

Dr. Rytis A. Stelingis yra Kauno medicinos akademijos, Klivlendo geštalto instituto (JAV), Metanoia psichoterapijos instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, UK) absolventas, Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

Programos data: 2024 m. spalio mėn. 4 d. – 2025 m. gegužės mėn. 4 d.    Programa vyks 7 savaitgalius. 

Savaitgalių datos: 1 - spalio mėn. 4-5-6 d.; 2 - lapkričio mėn. 8-9-10 d.; 3 - gruodžio mėn. 13-14-15 d.; 4 - sausio mėn. 17-18-19 d.; 5 - vasario mėn. 21-22-23 d.; 6 - kovo mėn. 21-22-23 d.; 7- gegužės mėn. 2-3-4 d. 

Savaitgalių tvarkaraštis: Penktadienis 16 – 21 val., Šeštadienis 10 – 20 val., Sekmadienis 10 – 18:45 val.

Programos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.

Programos kaina: 2400 Eur. Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis sumokant programos eigoje.

________________________________________________________________________

2023 - 2024 m. mokymo programos tvarkaraštis:

Programos data: 2023 m. spalio mėn. 6 d. – 2024 m. gegužės mėn. 5 d.  Programa vyks 7 savaitgalius, vidutiniškai kartą per mėnesį. 

Savaitgalių datos: 1 - spalio mėn. 6-7-8 d.; 2 - lapkričio mėn. 10-11-12 d.; 3 - gruodžio mėn. 8-9-10 d.; 4 - sausio mėn. 19-20-21 d.; 5 - vasario mėn. 23-24-25 d.; 6 - kovo mėn. 22-23-24 d.; 7- gegužės mėn. 3-4-5 d. 

Savaitgalių tvarkaraštis: Penktadienis 16 – 21 val., Šeštadienis 10 – 20 val., Sekmadienis 10 – 18:30 val.

Programos vieta: Kaunas, Laisvės al. 84-9.